Depression.


IMG_0293

Dags att ta tag i nästa ämne, depression.

För mig innebär detta att jag efter jobbet åker och tränar och när jag väl är hemma hamnar jag för mig själv i soffan. När jag är ledig orkar jag inte ta mig ut och göra något om igen annan är med eller föreslagit något oftast. Jag är dålig på att ringa mina vänner för att energin som bidrar till orken inte finns och det i sig slutar med att jag känner mig ensam och blir arg på mig själv. På helgerna spenderar jag dagarna tittandes på serier för mig själv eller sovandes. Saker som ser ut eller känns som de kräver stor energi orkar jag helt enkelt inte ta tag i om det inte är nödvändigt! Att öppna en konversation på 23-40 olästa meddelande för att man har jobbat känns som att bestiga Kebnekaise, och då en dag ha tre sådan grupper blir riktigt jobbigt.

Jag har bra dagar och jag har sämre dagar där helgerna är jobbigast oftast. Allt detta är extrajobbigt då jag tidigare varit en glad, sprallig och social person som nu börjat känna mig som en sur, trött eremit. En eremit som längtar tillbaka till den glada, trevliga sociala personen. Hon finns, det vet jag för hon dyker upp ibland men behöver lockas fram. Allt detta har nog inte blivit bättre av att flytta hem till Östersund som singel där dejtinglivet är torrt och definitionen av en dejt är en promenad, alt hänga med från krogen tills man plötsligt är ett par så blir livet mer deprimerande som singel! Därför har jag sluta lägga tid på sån skit fast att jag vet att jag skulle må minst 40% bättre av att hitta någon som gillar mig för just den jag är.

Jag brottas även med om jag trivs i staden eller vill vidare och se om jag trivs bättre på annan adress.

Jag klassar in på utmattningssyndrom samt lätt/lindrig egentlig depression nedan. Varning för långt inlägg!

Hur fungerar depression?

Nedstämdhet, oro och ångest är naturliga reaktioner på svåra händelser i livet. Om du till exempel har förlorat jobbet, fått problem med ekonomin eller dina nära relationer, kan du må dåligt under en period. Det är också vanligt med nedstämdhet utan någon tydlig anledning. Känslor av sorg, ilska eller håglöshet är en del av livet och varken sjukt eller skadligt. Oftast går känslorna över efter en tid, kanske med stöd av närstående. Vardagens sysslor och rutiner kan också hjälpa till, så att man tänker på och gör annat än det som är svårt.

Om du känner dig nedstämd och orkeslös varje dag under mer än två veckor och har tappat lusten till sådant du vanligtvis brukar tycka om att göra, kan du ha blivit deprimerad. Gränsen mellan nedstämdhet och depression är flytande. Det händer att den som håller på att bli deprimerad inte själv märker det. Ibland är det de närstående som upptäcker förändringen. En enstaka depression går oftast över på ungefär ett halvår, men det kan vara en mycket besvärlig period. Det är viktigt att be om hjälp, så att depressionen blir så lindrig som möjligt. De allra flesta som råkar ut för en depression och får rätt behandling börjar må mycket bättre redan efter några veckor.

Depression kan delas in i egentlig depression som kan delas in i tre delar. sedan har vi utmattningssyndrom, återkommande depression, dystymi och bipolär sjukdom.

Symtom på depression är att du känner dig sällan glad, trots att du gör saker som normalt gör dig glad. Lusten och orken att ta tag i saker minskar eller försvinner och även vardagssysslor kan kännas tunga, för utom nedstämdhet kan du ha andra besvär som.

  • Ofta känner man mer oro och ångest än vanligt.
  • Det kan vara svårt att koncentrera sig, till exempel när man försöker läsa en bok eller en tidning.
  • Man får ofta problem med sömnen och kan känna sig trött och energilös på ett sätt som inte går att vila bort. Somliga har mycket svårt att sova, andra sover stora delar av dygnet.
  • Det är vanligt att tappa matlusten, eller omvänt att börja tröstäta.
  • Sexlusten kan minska eller försvinna helt.
  • Man kan uppleva att inget berör en ordentligt. Livet kan kännas hopplöst och tillvaron meningslös.
  • Man kan ha obefogade eller starkt överdrivna skuldkänslor.

Depression kan orsaka låg självkänsla som gör att man tycker mindre om sig själv har tankar om att man att vara dålig eller värdelös. Man kan känna sig likgiltig inför hela tillvaron och känslorna för andra blir ofta mindre starka. Det får många att uppleva sig som väldigt isolerade från omvärlden.

När man är deprimerad kan man få tankar om att det vore bättre att vara död. Ofta är det kopplat till känslor av ångest, självförakt och missmod inför framtiden. Man kan tänka att man är värdelös eller till belastning för sina närmaste. Det kan gå så långt att man försöker ta sitt liv.

Man kan få ett väldigt ojämt humör samt få värk i kroppen som visar sig i olika former. Problem med magen, ont i rygg/axlar och känna av hjärtklappning och andnöd.

Åtgärder.
Oavsett grad av depression vill man inte höra orden ”ryck upp dig” från omgivningen, för vore det så enkelt så gjorde man det. Däremot är det alltid bra att ta sig upp ur sängen och försöka aktivera sig på något sätt. Fysiska aktiviteter/motion är bra ur flera synpunkter, bland annat ökar det smärtlindrande måbra-hormonet endorfin i kroppen.

En del gånger går en depression över av sig självt, utan att man själv förstår varför. Ibland kan man själv lyckas förändra sina vanor och tankemönster, och ibland sker det positiva förändringar i livet som gör att man börjar må bättre. Men det är alltid klokt att söka hjälp i ett tidigt skede. Om du har varit nedstämd under minst två veckor och har andra symtom på depression kan du kontakta en vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Detsamma gäller om du tidigare har haft en depression och känner igen symtomen. Risken är annars stor att man fastnar i de negativa tankemönstren och drar sig mer och mer undan omvärlden.

Om man inte kan se någon förklaring till sin nedstämdhet, så kan det vara idé att börja med ett besök på vårdcentralen för att utesluta kroppsliga orsaker till nedstämdheten och tröttheten, till exempel järnbrist eller B12-brist. Via vårdcentralen finns ibland också möjlighet att komma i kontakt med en psykolog. Annars kan man vända sig till en privatpraktiserande psykolog.  Idag finns starkt forskningsstöd för att psykologisk behandling av lindriga och måttliga depressioner har god effekt. Vid svåra depressioner brukar man rekommendera en kombination av läkemedel och psykologisk behandling.

Den som plågas av starka självmordstankar bör ta kontakt direkt med en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, istället för att gå omvägen via vårdcentralen.  

fakta kommer från 1177 och psykologiguiden.se

Kom ihåg att du är aldrig själv!

Annonser

Ångest, vad är det?


DSCF8197

Jag lever med en daglig ångest och viss mån depression som jag tidigare nämnt, den är mer eller mindre stor. Sedan finns det saker som gör att den triggas mer eller mindre, stress på jobbet är en stor faktor vilket gör att mina onsdagar till 80% består av en sådan ångest när jag kommer hem att jag helst skulle gräva ner mig. Jag har blivit mindre delaktig i text konversationer som hålls med vänner då det blir för mycket att läsa och det blir en form av ångest triggande situation och jag orkar faktiskt inte, utan försöker fråga om jag missat något viktigt. I torsdags var mitt stresspåslag från onsdagen så stor så under en behandling som jag kände inte gick som jag ville var jag nära att bryta ihop och lägga mig på golvet och skrika ”Jag vill inte” som ett litet barn. Nu skulle det aldrig hända då jag biter ihop oavsett hur jag mår.

Hur fungerar ångest? Lite kort.

Ångest i psykologisk mening handlar i grund och botten om någon typ av oro eller rädsla. De kroppsliga aspekterna av ångesten är spänning, ett ”inre tryck” eller rastlöshet, och det kan vara just dessa kroppsliga sensationer som skapar obehag.
Den psykiska ångesten kan variera i styrkegrad alltifrån ängslan eller oro, till skräck eller fullskalig panik. Den kan utgöras av en kortvarig episod eller vara ständigt närvarande, nästan som ett personlighetsdrag.

Man skiljer mellan primär ångest, där ångestsymtomet är själva grunden i diagnosen, och sekundär ångest, då ångesten snarare är ett av flera symtom, t ex vid depression eller personlighetsstörning. Senan skall man även skilja realångest och irrationell ångest.

En viktig aspekt av ångest är att den alltid åtföljs av speciella kroppsliga reaktioner. Kroppen, tankarna och känslorna är så tätt sammanvävda att det ofta är svårt att urskilja vad som är hönan och ägget, vilket också innebär att det finns en del kroppsliga sjukdomar som har ångest som symtom. Samspelet fungerar i alla riktningar så att de kroppsliga reaktionerna väcker negativa känslor och tankar, ältande av tankar leder till ökad oro, oro leder till reaktioner i kroppen osv. På det här viset kan man säga att ångesten är väldigt bra på att hålla sig själv vid liv och ständigt växa sig starkare.

Ofta kommer ångesten utan att det finns något tydligt yttre hot vilket kan skapa en känsla av overklighet. Många beskriver det som att befinna sig ”i en bubbla”, avskärmade från omvärlden. Ångest kan upplevas olika för olika personer, och även kännas på olika sätt olika gånger. De flesta upplever ångest någon gång i livet. En del får det bara någon enstaka gång. Andra kan ha stark ångest som ofta kommer tillbaka, eller ångest som håller i sig länge.

Ångest kan göra att det blir svårt att slappna av och att sova bra. Du kan vakna på nätterna och på så sätt få sömnen störd, eller få för lite sömn. Det kan i sin tur göra att du blir känsligare för stress, vilket kan öka din ångest. Ångest kan också göra dig rastlös, otålig och lättirriterad, eller att du lättare blir arg eller ledsen. Ångest är ett tillstånd som går över av sig själv, ofta på några få minuter. Men tanken på ångesten kan stanna kvar längre, och göra dig rädd för att känslan ska komma tillbaka.

Ångest är dock ofarligt men kan leda till andra riskfaktorer som missbruk, självskadebeteende och självmord.

Grunden i all ångestbehandling är att låta ångesten leda till handling, i motsats till handlingsförlamning och begränsningar.  Själva ångestsymtomet kommer man bäst tillrätta med i kognitiv beteendeterapi. Om man däremot känner att man vill förstå mer om varifrån man har fått sina föreställningar eller hur man har blivit den man är, eller om ångesten är en del i någon annan diagnos, är kanske en kognitiv psykoterapi eller psykodynamisk psykoterapi att föredra.

Allt detta kommer från psykologiguiden.se samt 1177.se

Nästa gång tar jag upp depression.

Dimman


IMG_7866

Vet att jag skulle prata om ångest och lite statistik på det, men orken och tiden har inte funnits att leta fram all fakta så ni får vänta lite på det.

Bilden illustrerar rätt bra hur jag ser på framtiden just nu. Det är som en oviss dimma som jag inte vet hur den kommer se ut eller när den kommer lätta. Ibland kan jag ana något i dunklet, men är det vad jag vill? Tanken finns hos mig alla timmar när jag är vaken och bidrar så klart till den inre oron och rastlöshet jag känner till en viss del. Detta då jag inte känner mig hemma längre i den stad som varit mitt hem i många år innan jag flyttade för att studera. Därför tror jag ofta att i dimman väntar ett nytt äventyr, men vad, när hur är den större frågan.

I veckan kom ett fint ångestpåslag mitt under en undersökning. Jag jobbar på två ställen som Tandläkare, på det ena stället är det fullsmockat i min tidbok fram till jul. Vilket gör att jag ibland får dåligt samvete för vissa patienter som kommer och har sådana behov att de skulle behöva komma alla gånger jag är där (1 gång i veckan). Till saken hör att jag mer och mer känt att jag inte kommer erbjuda mina tjänster där efter jul då min energi inte finns och det är en bit att åka. Så när jag satt där och såg allt som behövde göras kom den, paniken och ångesten. Jag var redo att lägga mig på golvet och be min sköterska plocka ut patienten. Självklart gjorde jag inte detta, jag fortsatte undersökningen och höll allt inne.

Nästa påslag kom på fredagens APT, den ständiga schema diskussionen som är på samtliga möten. Den har pågått sedan jag börja då det befintliga sas upp för 3 år sedan. Det har florerat rykten om nya schemat och rykten är bara rykten, men alla är oroliga att behöva börja jobba på helger.  En sak är säker, kommer de bli helger säger jag upp mig den dagen det står svart på vitt.

 

D.S.
Gick precis igenom bloggen. De senaste åren går rätt fort eftersom jag haft fullt upp med studierna. Men den visar vilka jobbiga år jag haft under studierna. Jag ska försöka att posta lite mer positiva saker med så klart! Jag har bra dagar med.